MADI Múzeum terv, Győr

MADI ART PERIODICAL No. 5.
MADI Múzeum terv, Győr

Írta: Csillag Katalin, Gunther Zsolt

A MADI par excellence szabad formájú geometrikus absztrakt művészet, mely az alapformákkal és alapszínekkel építkezik. Fontos kritériuma a nyitottság, a továbbfolytathatóság. A Szegner-kerékszerűen elrendezett kiállító terek ezt szimbolizálják egy gazdasági szükségszerűséghez is kapcsolódva: az épület ütemezhető kell hogy legyen a pénzügyi keret szűkössége miatt.

Az épület külseje értéktelen anyaggal van borítva: monolitikus vastömbök, melyeket egykor emberkéz munkált meg, aztán sorsára hagyott. A vastömbökbe vájt lyukak véletlenszerűek, azonban a belső térrel szerves egységbe forrnak, a belülről feltáruló látvány igazolja elhelyezésüket. A kiállítási terek egy útvonalra vannak felfűzve. A keskenyebb folyosókon kisebb képek, a centrális jellegű terekben nagyobb, mozgó tárgyak kerülnek elhelyezésre.

A múzeumot egyszerű terek alkotják, melyek azonban összekapcsolódva komplex egésszé állnak össze. A három centrális térfolyam hol kígyózik, hol suhan, a térfolyam végén megfordul és kezdőpontjába tér vissza. A múzeum egésze a kiállítóterekben mozgó szemlélő számára talányos, azonban mozgás közben egy térsorrá rakódik össze a fejében. A három lineáris térfolyam egy csomópontban összegződik. Ez a hely a percepció szempontjából a megértés, a reveláció pontja.

Terv: 2002-2003
Tervezők: Csillag Katalin, Gunther Zsolt
Munkatárs: Sallai Krisztián