A geometria szigete

MADI ART PERIODICAL No. 6.
A geometria szigete

Írta: Vincent Vaillant

„A gondolat nem csak egy villanás az éjszakában – a villanás maga a minden.”
(Henri Poincaré: A tudomány értéke)

Arts Mathematiques plakát

Az elmúlt század három jelentősebb tudományos forradalmat ismert meg:

1. Nukleáris forradalom, amelynek során az ember behatolt az univerzumot szabályozó erő titkaiba.
2. Genetikai forradalom, amelynek során az ember felfedezte az élet alapelemeit.
3. Információs forradalom, amely a számítás kapacitását vizsgálja – az információáramlás sebessége hatévente megduplázódik.

Minden egyes tartományban szakosodott a tudomány. Olyannyira, hogy ma senki nem remélheti, hogy saját tudományágát a maga teljességében birtokolni tudja.

Az emberi szellem közösségi művé vált, a 19. század „mindentudás-ideáljáról” szőtt álma megvalósulatlan maradt.

A legnagyobb kihívás ma az egyén és a vállalatok számára a felgyülemlett határtalan mennyiségű információ kezelése, egymással való összekötése, aktualizálása. Megismerő, kognitív társadalom van kialakulóban.

De mivel a tudomány és a technika átalakítja létünket, életlehetőségeinket, új félelmek fakadnak, felkavaró etikai kérdések törnek elő, és emiatt a tudomány veszít vonzerejéből.

Az új nemzedék Európában, Franciaországban elfordul a tudományágaktól, különösképpen a matematikától.

Ugyanakkor ki tagadhatná, hogy egy országnak szüksége van az újításra és a kutatásra?

A matematikának van egy olyan ága, amelyre az ember bizton támaszkodhatott, amikor meg akarta érteni az őt körülvevő világot. Ez a geometria. Akár szemmel látható, akár rejtőzködő a geometria behatol minden tudományágba a kvantumfizikától a molekuláris kémiáig, minden technikai berendezésbe az orvostudománytól a repülőgépgyártásig, minden művészetbe a festészettől az építészetig.

„A tudomány abból áll, hogy egyik csodálatból a másikba esik.” (Arisztotelész)

Egy geometrikus szigetért

Geometrikus Sziget létrehozásáról adunk hírt egy észak-francia kisvárosból, Maubeuge-ből, a belga határ mellől. Egy Szigetről, amely az emberi tudás kereszteződésének színhelye lesz. Mert ha a világ nem geometrikus, akkor a geometria adja meg a kulcsot ahhoz, hogy ezt megtudjuk.

A Sziget a tudás hálójaként befogja azokat a tudományágakat, amelyek kihívást jelentenek a geometriának. Az ütközésekből, elmélkedésekből új ötletek, új gyakorlati megoldások születnek.

A Geometria Szigete részt kíván venni az előkészítő munkálatokban is.Kép

Célja, hogy a geometria területén történő bármely okfejtés, új alkalmazás hozzáférhető legyen.

Kollokviumok, szemináriumok, konferenciák és kiállítások rendezésével a Geometria Szigete a tudás megszerzésének privilegizált helyszíne lesz.

A Sziget munkáját tudósok, kutatók segítik, jelentős adatbázis segíti munkájukat.

Ismételjük meg: a művészekkel, a különböző tudományágak tudósaival és a pedagógusokkal való találkozások és együttmunkálkodások adják a Geometrikus Sziget legfőbb erejét.

Miután a terv tudományos és technikai, ugyanakkor pedagógiai és művészeti is a régió kulturális fejlődése előtt nyitva áll az út.

A Geometrikus Sziget képzőművészeti területén központi helyet foglal el a Carmelo Arden Quin által alapított Madi mozgalom, amely érdeklődésének középpontjába a geometrikus absztrakciót állította. A Sziget egyre gyarapodó nemzetközi Madi gyűjteménye jelenleg százharmincöt műből áll. Az alkotásokból folyamatosan rendezünk kiállításokat, de más, a geometriára támaszkodó művészek munkáit is bemutatjuk.

A gazdasági haladás pólusa

A Geometria Szigete az előkészületektől a megvalósulásig önfinanszírozó kíván lenni. Ezt a pénzügyi dimenziót nem veszíthetjük szem elől, hiszen csak így garantálható egy valóságos gazdasági fejlődés.

A Geometria Szigete teret ad a tudományos látványosságoknak, amelyek segítségével egy kicsit megérthetjük például az orvosok vagy az asztronauták munkáját. A Sziget lehetőséget teremt arra, hogy Maubeuge korunk technikai és vizuális információ-áramlásának egyik európai központja legyen.

A Geometrikus Sziget létrehozásáért szerveződött egyesület koordinálja és realizálja a felvetett célokat.

A régió szívében

Maubeuge Észak-Európa szívében helyezkedik el, közel Lille-hez és Valenciennes-hez, de Brüsszelhez és Liege-hez is. Így a Sziget, az információs technikának köszönhetően nyitott lesz a világra.

Hármas küldetése miatt: tudományos, művészeti, pedagógiai, biztos támasza lesz a régió fejlődésének.

A Geometria Szigete az ember és tudás összefüggéseinek feltárására vállalkozik. A geometria egy kulcs mindehhez. Másképpen fogalmazva, a geometria használati eszköz, amely a polgárok javát szolgálja.