Akadémia Galériából MADI Galériába

MADI ART PERIODICAL No. 7.

Akadémia Galériából MADI Galériába

Írta: Rechnitzer János

Tudomány és Művészet, két elválaszthatatlan formálója az Emberi Szellemnek. Hasznos lenne, ha közelebb kerülnének egymáshoz, s kölcsönös jelenlétükkel is kifejeznék megtermékenyítő egymásrautaltságukat. Ebből a célból hozta létre az MTA Nyugat-magyarországi Tudományos Intézete Győrött, 1999-ben az Akadémia Galériát.

MTA-MADI Galéria, Saxon-Szász János

Az első időszakban, 2004-ig csupán egy folyosórész állt rendelkezésre a kiállítások szervezésére, majd az Intézet kibővülése és átalakítása révén egy csodálatos, nyolcszög alakú, világos körfolyosó kínálta a művek bemutatásának lehetőségét. A Galéria ezen első időszakát a vegyes kiállítások jellemezték, nem találtunk szakmai, művészi profilt, így helyet adtunk a képzőművészet különféle ágainak, művészek, művek tarkaságának. A változás és a váltás 2004 végén következett be, amikor Galgóczy (Gall) György rendezett kiállítást a Galériában. Galgóczy a MADI egyik meghatározó művészegyénisége, aki műveivel, gondolkodásával és szellemi aktivitásával erősen hatott arra a kutatói közösségre, amely nap, mint nap együtt élt a műveivel. Érzékelhető volt, hogy a MADI által követett kifejezésmód, ami a szerkezetek pontos feldolgozására, a struktúrák belső logikai összefüggéseinek megfejtésére és művészi leírására vonatkozik, igencsak közel áll a regionális folyamatokat és szerkezeteket kutatók gondolataihoz, de elemzési, értékelési eljárásaikhoz is.

A térszerkezet, a településhálózat, a gazdasági és társadalmi rendszerek és azok felépítése, a működési folyamataik leírása és megértése, a jövőbeli fejlődési utak felvázolása számos ponton rokonságot mutatnak a MADI által megfogalmazott célokkal. A mozgás a térbeliség egyik lényeges jellemzője, az absztrakció a tudományos kutatás nélkülözhetetlen alkotóeleme, a dimenzió a társadalom és a gazdaság rendszerének állandó jellemzője és az invenció nélkül nem lehet újszerű megállapításokat tenni, jövőbeli fejlődési irányokat kijelölni.

A MADI jelenléte, gondolatisága, az általa sugallt szellemi képletek egy tudományos alkotóközösség számára energiát, új eligazításokat, inspirációt jelentenek. Ennek következtében örömmel fogadtuk és fogadjuk be a jövőben is a MADI körhöz kötődő művészeket, törekvéseiket, irányzataikat.

MTA-MADI Galéria, Haraszty István

A másik inspiráció a Galéria profiljának átalakítására az volt, hogy a MADI Győrben tradíciókkal rendelkezik. A nevezetes és máig gyakran emlegetett MADI Napok 1995-ben mély benyomást tettek a város művészetbarát közvéleményére. Ennek kapcsán a MADI Múzeum terve évekig foglalkoztatta a művészetbarátokat.

A célunk a MADI Galériával tehát az is volt, hogy ennek a művészeti irányzatnak folyamatosan legyen befogadó és egyben kisugárzó tere Győr városában, a Bécs-Pozsony-Győr fejlődési zónában.

A MADI Galéria eddig öt kiállítást szervezett, mindegyik sikeres volt, s nemcsak a város művészetbarát közönsége, hanem a geometrikus művészet iránt érdeklődök az országból, de külföldről is látogatják a kiállításokat.

Valami tehát ismét elkezdődött Győrben, s a MADI szellemisége és a szervezők (Dárdai Zsuzsa és Saxon Szász János) nyújtanak annyi energiát, hogy az új MADI Galéria idővel a geometrikus művészek egyik fontos kiállítóhelyévé váljon.