A mozgás az élet megnyilvánulása

MADI ART PERIODICAL No. 7.

A mozgás az élet megnyilvánulása

Írta: Viktor Hulík

Sohasem szerettem a változatlan, statikus dolgokat. Már gyermekkoromban is lenyűgözött a természet a maga átváltozásaival, variációival, a formák és a színek különneműségével, a meglevő kapcsolatok, viszonyok összefüggések sokaságával, a mozgás mindenütt-jelenlevőségével.

A mozgás az élet megnyilvánulása. Teljesen természetes, hogy a mozgás reflexiója megtalálta, jobban mondva: törvényszerűen meg kellett találnia a maga helyét a művészetben is. Hogy mikor keletkezett az első mozgó vagy mozgatható műalkotás?

Viktor HULÍK (SK) objektje

A téma klasszikusa, Moholy-Nagy László a mozgás első művészi applikációinak a görög vízórákat tartotta, majd a középkori automatákat, a városházák homlokzatán elhelyezett, az idő múlását mozgó figurákkal szemléltető órákat. Később a mozgás művészi kategóriaként is megtalálta a maga tükörképét az impresszionizmus és a korai avantgárd: a kubizmus, a dadaizmus, a futurizmus és a konstruktivizmus esztétikájában ? 1913-ban Marcel Duchamp a maga biciklikerekével ?felpörgeti? a ready-made-et, Umberto Boccioni statikus képzőművészeti eszközökkel jeleníti meg a dinamikus mozgást, és Man Ray, V. J. Tatlin, O. Schlemmel és fénykinetikai alkotásaival Moholy-Nagy László is azok közé tartozik, akik művészi programjuk részévé tették a reális mozgást.

A mozgás mint kifejezési eszköz a látás és alakformálás forradalmának hatására tör be a képzőművészetbe, az ábrázolás tárgyával szembeni tapintási és optikai kötöttségek feloldódásának kísérőjelenségeként. A modern művészet története Naum Gabonak, a konstruktivizmus egyik megteremtőjének tulajdonítja az első mozgó képzőművészeti mű létrehozását, aki 1920-ban villanymotorral hajtotta meg egyik alkotását. A. Pevsnerrel közösen ugyanebben az évben adták ki a Realista Manifesztumot, amelyben elsőként foglalkoztak a kinetikus ritmus kérdéskörével, a téridőnek ezzel az új, a művészetről vallott statikus elképzeléseket leromboló fogalmával. Ezt követően kezd a művészet nem csupán fiktív módon, hanem valóságosan is mozogni.

Viktor HULÍK (SK) objektje

A mozgás mint kifejezési eszköz számos irányzatban jelen van, és az évek során sok alkotó széles skáláját dolgozta ki a mozgás elemeit új felfogásban egyesítő megjelenési formáknak és módszereknek. A MADI csoport ? amely már a saját megjelölésére választott betűszóban kifejezésre juttatja törekvéseinek célját: Mobilitás, Absztrakció, Dimenzió, Invenció, a mozgást a csoporthoz tartozó művészek alkotásainak egyik meghatározó és alapvető elemeként prezentálja. A MADI mű kiszabadult a műalkotások számára kiszabott térből, része a környezetének ? és a műnek része környezete is, jellemzője a tagoltság, a mobilitás, a mozgás, részei elmozdulnak, minden mindennel összefügg. A MADI mű végül is az öröm interaktív objektuma, mozgásba hozza nézője tekintetét, rugalmasabbá teszi képzeletét, boldogságra ingerli, aktív részvételre ösztönzi,  tiszta, élő geometria jön létre. A mozgás az élet megnyilvánulása.

Örömmel tölt el, hogy a MOBIL kiállítás-sorozat megvalósításának egyik kezdeményezője, ugyanakkor pedig résztvevője is lehettem, amely kiállítások sorából a MOBIL 1. a múlt hét végén nyílott meg a párizsi Orion Galériában.

Köszönöm, hogy meghallgattak, és engedjék meg, hogy a lehető legszívélyesebben meghívjam Önöket a MOBIL 3. 2006. február 16-ai pozsonyi megnyitójára.

Végül pedig, a közelgő ünnepek előtt mindnyájuknak boldog és békés karácsonyi ünnepeket, és természetesen minden elképzelhető jót a 2006-os évre!