A MADI-ról

MADI ART PERIODICAL No. 7.

A MADI-ról

Írta: Jean-Claude Faucon

Következtetések

A leírásról áttértünk az elmélkedésre.

Gyakran kellett állást foglalnunk valaki ellen vagy valaki ügyében.

A technikai gondolkodás egyik áldása, hogy arra késztet bennünket, lássuk meg, hol a helyünk.

De a MADI, ha valóban nyitott akar lenni, akkor szerintünk két tevékenységet kell közelebb hoznia egymáshoz, amelyekről gyakran az a nézet járja, hogy összeférhetetlenek “a technikát” és a “poézist”.

Közelebb hoznia, de nem összekevernie!

A poézis technikája valódi technika, melynek tárgya létrehoz egy nyelvet.

A technika is poézis, gondoljunk arra, hogy a görög eredetű “poiein” ige jelentése: készíteni.

A verbális közelítés nem vezeti el a technikát a poézishez, sem fordítva. Csak arra ébreszt rá, hogy a költészet és a technika építményeit – tartalmuktól elvonatkoztatva -olykor ugyanazon típusú emberi cselekvésnek kell életre hívnia.

A poézis nyelve és a technika nyelve valami alapvetőt fejez ki.

Az alkotás pillanata egyben a születésé is.

A MADI minden egyes Technikai leleménye, rejtve ugyan, de a KONSTRUÁLT MŰVÉSZET-ből eredeztethető.

Amikor Cialkovszkij a húszas években kigondolta a háromlépcsős rakétát, új korszakot teremtett, amely vele kezdődött el.(1)

Amikor Jean PEROL Japánba utazott, újból felfedezte a Szerelmet.(2)

Elegendő odafigyelni, jól szemügyre venni, hogy önmagáért elfogadjunk, hogy befogadjunk minden formát, mint kiszámíthatatlan jelent, mint a lehetőségek áradatát.

Mit számít, ha sok az ócsárló? Mit számít, ha a művész terve nyomban nem valósul meg ? Végül is csak az ihlet azon pillanatáért dolgozott, amikor minden újrakezdődött.

Mivel minden kezdet természeténél fogva nehéz, a poézis végleg felhagyott azzal, hogy csupán előírásokat alkalmazzon. Miként a technika is.

Brüsszel, 1993. szeptember 10.

(1) Travaux sur la Terre. Edition de Seuil. 65.o.
(2) Jean PEROL: Le point Vélique. Chambelland.

(Fordította: Dusnoki Katalin)