MADinfo

MADI ART PERIODICAL No. 1.

MOZGÁS-ABSZTRAKCIÓ-DIMENZIÓ-INVENCIÓ

“A nyilvánosság (a társadalom) mind a mai napig meg van győződve arról, hogy ha a művészet feladja a forrón szeretett valóság másolását, akkor azzal vége is; azután pedig rémülten látják, hogyan terjed mindinkább a tiszta érzet, az absztrakció gyűlölt eleme…” (Malevics 1913-15)

Carmelo ARDEN QUIN (F) 1987

Hiába telt el közben nyolcvan év, hiába zajlottak le, kerültek múzeumokba a geometrikus elemekkel építkező izmusok, hiába a mindennapjainkat, élettereinket alkotó, alakító modern építészet és a design, hiába az étert kitöltő cyber-tér, úgy tűnik, az emberi lélek számára még ma is idegen ez az úgymond “mesterséges világ”. Pedig nemcsak az emberi biofizikum, hanem az emberi értelem, a szellem és annak minden produktuma is a természet, az univerzum része. A művészet nem fejeződik be az “életforrásból” eredeztetett mimikrik, reprodukciók, illusztrációk és illúziók világánál. Az axiómákra épülő, megdönthetetlennek aposztrofált egzakt világ, a tudomány világa tartogatta mindig is az emberiség számára a legnagyobb meglepetéseket. Nem csoda tehát, hogy a szűnni nem akaró kutató, alkotó elme létezésünk eme szférájából merítkezik. A matematika, a geometria világában nincs helye a mellé- és a rábeszélésnek.

A geometrikus művészet egzakt, az absztrakt gondolkodás hívta életre. A geometrikus absztrakcióból kisarjadó MADI szem előtt tartja az alaptörvényeket, és akárcsak a természet, teljességre törekszik.

Mozgalmas, mozgó sík- és térkonstrukcióival kibillenti megszokott fizikai világunkat; geometrikus nyelvezetével Absztrakt világot épít, az ész, a tiszta érzet szubsztanciájának Világát; míg szellemi axonjainkat a végtelen Dimenziók, mikro- és makrovilágok letapogatására készteti; ugyanakkor Invenciózus, játékos szín- és formakapcsolódásaival hat az érzelmeinkre, jókedvre derít. A MADI az öröm művészete.

Az 1916-ban először megjelent, Kassák szerkesztette MA folyóirat örököseiként, Moholy, Péri, Huszár, Schöffer, Kepes, Vasarely nyomába szegődve ? íme a ?magyar gyökerek?, jó erősen beléjük lehet kapaszkodni! ? a geometrikus absztrakt művészet, par excellence a ?művészet? védelmében bástyát emelünk, egy új nemzetközi periodika formájában.

A MA után eljött tehát a MADI ideje.

A szerkesztők