Szerkesztőségi oldal

MADI ART PERIODICAL No. 3.
Szerkesztőségi oldal

Mozgás-Absztrakció-Dimenzió-Invenció
(EN)

Salvador PRESTA (I) Luce divina 1991

A MADI művészeti folyóirat célja a geometrikus absztrakció művészeti és – a művészethez kötődő – tudományos lenyomatainak felkutatása és a lap hasábjain történő bemutatása. Megnyilvánulási lehetőséget kívánunk adni az ily módon alkotó képző- és iparművészeknek, zeneszerzőknek, a vizuális elemekkel építkező táncművészeknek, költőknek és prózaíróknak.

Az esztétikailag magas színvonalú periodikával hatni kívánunk az absztrakt művészet iránt nem elkötelezett, ám a ‘szépre’ érzékeny emberekre is, s így – egy távolabbi összefüggésben – részt kívánunk venni a tárgy- és környezetkultúra alakításában.

A lap hagyományai a MADI több, mint ötven éves történetéből, a klasszikus avantgárdból és a Kassák Lajos szerkesztette „Ma” című értékkereső, értékteremtő folyóiratból eredeztethetőek. Szellemi átjárhatóságot kívánunk biztosítani múlt és jelen, jelen és jövő, Kelet és Nyugat között, a tengeren innen és túl.

A magyarországi MADI Alapítvány és csoportosulás az 1998 szeptemberében, Győrött megrendezett Euro-MADI Fesztivállal nemzetközi millenniumi kiállítás-sorozatot indított, amely Franciaország és Olaszország több helyszínét érintette. Jelen kiadványunk hasábjain ezekre az eseményekre kívánunk visszatekinteni. Kiemelten foglalkozunk az olaszországi geometrikus művészet múltjával és jelenével, reflektálunk az olasz futurista hagyományokra, amelyek letapinthatók a kortárs olasz geometrikus művészek, és különösképpen a MADI művészek munkáiban is.

Köszönjük a támogatást!

A szerkesztőség