MADInfo

MADI ART PERIODICAL No. 4.

MADInfo (EN, SK)

Írta: Dárdai Zsuzsa

A MADI szó jelentése: Mozgás, Absztrakció, Dimenzió, Invenció. A MADI nemzetközi művészeti mozgalom, amely 1946-ban manifesztálódott Buenos Airesben, a ma Párizsban élő 89 éves mester, Carmelo Arden Quin kezdeményezésére.

„Kassák és a MADI ma” – meghívó (szlovák nyelvű)

A MADI-t az impresszionizmus, a kubizmus, a fauvizmus, a futurizmus, a dada, a szürrealizmus, az orosz szuprematizmus és a konstruktivizmus együttesen formálta, ezen művészeti mozgalmak, stílusok örökségét viszi tovább. Ha analizáljuk ezeket a művészeti mozgalmakat, láthatjuk, hogy mindegyik egy-egy koncepció mentén haladt. A fauvizmus az első a közvetlen természeti látványtól való elszakadásban. A kubizmus a látvány szilárd vázát keresve mértani formákká ” háromszögekké, négyszögekké, körcikkekké ” bontotta fel a képi motívumokat. A gyorsaság, a dinamizmus, a mozgás koncepciója a futurizmusé, mondhatjuk, az első mobilt futuristák készítették. A dadáé a provokáció, a tagadás, de az abszurd is, a szabadversek, amelyek megalapozták a szürrealizmus álom-automatizmusát. A tárgynélküli világ Maleviccsel és a szuprematizmussal érkezett meg, és a konstruktivizmus kibontakozásához vezetett. Természetesen minden az impresszionistákkal kezdődött, az impresszionizmus vetett véget az akadémizmusnak, nyitotta meg a művészetet a tér felé, hozta el a szabadság levegőjét.

Ezek nagyszerű tények, ugyanakkor sehol sem találkozunk a poligonalitás, a többszögűség problémájával. Mintha az elődök nem ismerték volna, vagy nem akarták volna felismerni, bár a szó, mint matematikai, mértani fogalom köztudott volt, sőt kompozíciós elemként egy-egy négyzet felületén meg is jelent. Vajon a konstruktív, konkrét művészek miért ragaszkodtak a derékszög alkalmazásához, miért ragaszkodtak a négyzethez, a téglalaphoz, amely keretbe zárta őket” Miért nem választották a háromszöget, az ötszöget, hétszöget, amelyek képesek megnyílni a végtelen felé” Ez a dimenzióváltás hiányzott a képzőművészetből, ezért kellett létrejönnie a MADI-formának, hogy a fesztészet felületét, amely évszázadokon át be volt zárva a keretbe, a derékszögbe, kiszabadítsa onnan.

„Kassák és a MADI ma” – meghívó (magyar és szlovák nyelvű)

A poligonális formájú MADI festmény-objekt a sík és a tér között egyensúlyoz. A mű környezet része, a környezet a mű része. A MADI „coplanal” kooperáció a síkokkal, amelyek ” ellentétben a négyzetbe szorított síkfelületekkel ” szabadon mozognak a térben. A MADI tér-plasztika üres terekkel építkezik, jellemzője a tagoltság és a mobilitás. A MADI műalkotás egyben interaktív öröm-objekt is, megmozgatja a tekintetet, felpezsdíti a fantáziát, játékosságra ösztönöz. A MADI festmény-objekten és tér-plasztikában ” túl azon, hogy minden elem kimozdul és minden mindennel összefügg ” megteremtődik a tiszta, élő geometria!

A magyarországi MADI-történések kiemelkedő eseménye volt az 1995. júniusában Győrött megrendezett Nemzetközi MADI Fesztivál. Ez alkalomból a világ különböző pontjairól érkező művészek felajánlották műveiket egy magyarországi székhelyű múzeum megalapítására. A mára mintegy 150 darabból álló kollekciót a Nemzetközi MADI Múzeum Alapítvány gondozza. A még végleges otthonra nem talált „Mobil MADI Múzeum” anyagából az ország különböző városaiban, és a környező országokban (Szlovákia, Csehország, Lengyelország, Románia) folyamatosan rendezünk bemutatkozó kiállításokat, de a világ különböző pontjain is kiállítások, konferenciák, fesztiválok, múzeumok nyílnak: Maubeuge-ben, és Párizsban, Zaragosában és Madridban, Milánóban és Nápolyban, Budapesten és Győrött, Pozsonyban és Érsekújvárott. A Kassák Lajos születésének 115. évfordulója alkalmából megrendezett „Kassák és a MADI ma” című nemzetközi művészeti fesztivál és kiállítássorozat célja a kulturális cserekapcsolatok kiépítésének folytatása a szomszédos országokkal, amelynek konkrét eredményeként az érintett országok művészei bekapcsolódnak a nemzetközi MADI mozgalomba, és műveikkel reprezentálják országukat, a magyarországi Mobil MADI Múzeum gyűjteményében.