Anna Canali és az Arte Struktura

MADI ART PERIODICAL No. 3.

Anna Canali és az Arte Struktura (IT)

Írta: Hilda Reich Duse

Giuseppe MINORETTI (I) Comp-L. O. F. 1998

Anna egészen fiatalon került kapcsolatba a művészettel, ez akkor történt, amikor a családi könyvtárban, a könyveket lapozgatva rábukkant Sant’Elia építész terveinek csodálatos reprodukcióira. Édesapja, az építész Ettore bölcs magyarázatait hallgatva közeli kapcsolatba került a futurizmussal. Később elkezdte a galériákat járni, rajongott azon művészek munkája iránt, akik a lényeg megragadásával egyszerűen fejezték ki magukat. Különféle tapasztalatokon keresztüljutva, Milánóban nyit egy ügynökséget, hogy egyengetni tudja a fiatal tehetségeket a pályájukon: a közönség, a kritika és a művészek közötti kapcsolat alakításával kíván foglalkozni. Ez a munka nagyon sok nehézséggel jár. 1972-ben nyit egy hagyományos szerkezetű művészeti központot, amely egyben kiállítások rendezésére is alkalmas. Kevés galerista indult olyan lelkesedéssel, olyan kompetenciával és érzékenységgel ezen a rögös úton, mint Anna Canali: gyárakban és a kórházakban keresett kiállító tereket, korábban soha nem próbált javaslatokkal állt elő, elérte, hogy Milánóban a Biffi gyárosai találkozzanak vele. Keményen szembeszállt a hatóságokkal, akik akadályokat gördítettek az útjába, amikor előkelő középületekben akart kiállításokat szervezni (például egész Olaszországra kiterjedően városi székházakban). A 70-es évek kezdetétől pontosítja a galéria alapvonalát és 1978-ban Carlo Belloli művészettörténésszel konzultálva, az általa alapított és vezetett központ magára ölti stílustiszta arculatát, amelyben a konstruktivizmus, a konkretizmus és a cinevisualismo=film-foto-vizualizmus kap helyet. Feszített ritmusban követik egymást a kiállítások, megjelennek a tárgynélküli művészet úttörői, Robert és Sonia Delaunaytól Marcel Cahnig, Nicolay Diulgherofftól

Vincenzo MASCIA (I) Struttura 1996

Aldo Galli-ig, Bruno Munaritól Max Huberig, Franco Grignani-ig.
Egyidejűleg Anna kiválasztja és bemutatja a második generáció főszereplőit, akik élettel teli, új segítségeket, támaszt nyújtanak. Társulva nagy és fontos kiállításokkal az Arte Struktura gyönyörű kiadványokat jelentet meg, szitanyomatokat ad ki, amelyek egész Európában és Amerikában is keresettek. A nemzetközi cserék mind intenzívebben alakulnak: Belgium, Franciaország, Magyarország, Németország, Jugoszlávia, Görögország, Spanyolország, Románia, Új Mexikó, Nagy-Britannia, majd Törökország művészei kerülnek a színre. Anna 1991-ben felajánlotta a Salvador Presta által alapított olaszországi MADI számára székhelyül a galériát, amely egyben az olaszországi MADI Archívum letéteményese, őrzője is. Anna Canali néhány éve segítséget kap a központ irányításában Edda nővérétől, Leonardo-tól, építész testvérétől és Miriamtól, ők így együtt értékes mozaikokból álló kitartó, gondos művet alkotnak, körülbelül 200 különböző külföldi és hazai művésszel működnek együtt. Az Arte Struktura egy kulturális egyesület és a kortárs művészet egyik nemzetközi központja. Fő célja, a plasztikus, tárgynélküli művészet megismerése, terjesztése és promóciója, különös tekintettel a konstruktivizmusra, a konkrét művészetre és a cinevizualizmusra.

Hilda REICH DUSE (I) Forme chiuse/aperte… 1994

A 21 éve tartó, mára nemzetközi jelentőséget elérő kulturális-, szervező-, kiállító- és szerkesztő tevékenység egyesületünk számára nagy szakmai tapasztalati hátteret épített fel, a konstruktív művészet promócionálásának területén és a vizuális művészek és a közönség közötti közvetítő szerepben. Európai szinten körülbelül 300 művésszel működünk együtt. Avantgárdnak számít a konstruktív művészet, amely immár történeti kapcsolatban él az 1900-as évekre jellemző ipari társadalom kultúrájával, és ami már tág kutatási és alkalmazási területeket talált az ezredvégi posztindusztriális társadalomban. Ebben jelképes példaként hozható fel az Industrial Design, az ipari formatervezés, amelyben az olasz művészet világszinten is vezető pozícióra tett. Az Arte Struktura célja az irányzat terjesztése. Folyamatosan bővíti kapcsolatrendszerét, s folyamatos dialógust tart fenn, önálló és csoportos kiállításoknak adva helyet a galériában, illetve más hazai és nemzetközi kiemelkedő, jelentős helyszíneken és tereken.

(Fordította Benedek Nóra)